دیوار سیاه رنگ: از دکوراسیون خانه با رنگ مشکی نترسید

دیوار سیاه رنگ: از دکوراسیون خانه با رنگ مشکی نترسید

بیشتر مردم از دکوراسیون خانه با رنگ مشکی هراس دارند و این کاملا طبیعی است. برای ما ایرانی‎ها که بیشتر عادت به استفاده از رنگ‎های خنثی در دکوراسیون‌مان داریم، دیوار سیاه رنگ می‌تواند تابوشکنی بزرگی باشد.