بسیار خوشحال شدم.منم خیلی به معماری وطراحی سنتی ایمان دارم ومعتقدم به محل کار وزندگی روح وجلوه خاصی میدهد.درحال طراحی وتهیه دکوری سنتی برای آپارتمان کوچک خود هستم که به محض آماده شدن دراختیارتان میگذارم.ممنون:وحید