میشه یه استارت آپ نام ببرید که دغدغه اش اینا باشه؟ همه غول های بزرگ امروز صنعت it از گاراژ شروع کردن