واقعا دیگه با این خانه های کوچیک نمیشه مبل استیل خرید. شاید اگه مبل استیل خیل ظریف طراحی بشه با وضعیت فعلی مطابق باشه