رنگای امسال رنگای فوق العاده جذابین که راحت میشه تو دکوراسیون خونه ازشون استفاده کرد مخصوصا رنگ بنفش