سلام
ممکنه خواهش کنم پارچه طلایی رنگ به بنده معرفی کنید برای تغییر روکش مبل