۵ ویژگی اصلی طراحی مینیمال منزل و محل کار

۵ ویژگی اصلی طراحی مینیمال منزل و محل کار

سبک مینیمالیسم در طول سال‌های اخیر بیشتر به یک فسلفه‌ی طراحی و شیوه‌ی زندگی کاملا محبوب تبدیل شده است. اگر بخواهیم این سبک طراحی را در یک جمله خلاصه کنیم، کمتر، بیشتر است.