نگاهی به طراحی داخلی بزرگ‌ترین استارتاپ‎های دنیا

نگاهی به طراحی داخلی بزرگ‌ترین استارتاپ‎های دنیا

طراحی دفتر کار بیشتر استارتاپ‌ها مخصوصا در ایران همیشه با نوعی بی‌توجهی روبرو بوده است و در اکثر موارد ما شاهد محیط‌های‌ خشک و جدی با ردیف‌هایی از میز و ایستگاه‌های کاری مجزا هستیم که هر کس مشغول کار خود است.