دکوراسیونی رمانتیک و عاشقانه با مزه‎ی فرانسوی

دکوراسیونی رمانتیک و عاشقانه با مزه‎ی فرانسوی

اگر کمی اهل فیلم و ادبیات فرانسه باشید، حتما نگاه عاشقانه‌ی و خاص فرانسوی شما را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. شاید اولین بار عشق فرانسوی به سبک املی پولن در فیلم ” سرنوشت شگفت‌انگیز آملی پولن “بود که احساس خوبی به من داد و مرا به عاشقانه‌های فرانسوی جذب کرد.