عالی بود.مجتمع آپارتمانی درحال ساخت دارم.اگه امکانش هست خواستم برای طراحی دکوراسیون داخلی وآشپزخانه جزیره ای ازنقطه نظرات شمااستفاده کنم.باتشکر