ایده‌های خلاقانه برای استفاده از الگوی گل در دکوراسیون خانه

ایده‌های خلاقانه برای استفاده از الگوی گل در دکوراسیون خانه

بیشتر مردم نسبت به الگوی گل در دکوراسیون خانه واکنش خنثی و بی‌طرف ندارند، یا آن را دوست دارند یا از آن متنفرند. از نظر من الگوهای گل می‌توانند دکوراسیون رمانتیک و عاشقانه‌ای را بسازند و جذابیت فضا را چندین برابر نمایند. این الگو با نام چینتز نیز شناخته می‎شود.